Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Energemini Polska Sp. z o.o., ul. Wawrzyniaka 6, 53-02 Wrocław.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytania i komentarze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu cofnięcia zgody.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Adres: ul. Wawrzyniaka 6, Wroclaw, 53-022 – Polonia

Numer telefonu: +48 717 215 111

Email: sales@energemini.pl