Pożary w Kanadzie

8. lip 2021

Kanada jest w ogniu, dzikie pożary pochłonęły prawie całe miasto Lytton, gdzie temperatury powietrza osiągnęły w tym tygodniu 50 stopni i zmusiły lokalne władze do zarządzenia ewakuacji wszystkich mieszkańców.

Oprócz intensywnej fali upałów wystąpił silny wiatr, który miał niszczący wpływ na rozprzestrzenianie się pożarów w całym kraju i zasoby potrzebne do ich zwalczania.

Do tej pory w Kanadzie odnotowano już ponad 700 ofiar śmiertelnych związanych z surrealistycznymi upałami, a ponad 130 pożarów nadal nie ma zamiaru wygasnąć.

Jest to kolejny dowód na konieczność skoordynowania działań wszystkich krajów na świecie w celu walki z globalnym ociepleniem, którego pożary są tylko jednym z wielu katastrofalnych skutków, jakich jesteśmy świadkami na co dzień.

Jako przyczynę podaje się powstawanie „kopuły ciepła”: powstaje ona, gdy atmosfera zatrzymuje ciepłe powietrze oceaniczne poprzez cyrkulację wysokiego ciśnienia, działając jak kopuła, która zatrzymuje ciepło przy powierzchni i sprzyja powstawaniu fal ciepła.

Według naukowców to właśnie to zjawisko jest odpowiedzialne za tragiczny wzrost temperatury. Wydarzenia te są ściśle związane z globalną zmianą klimatu i obecnie całkowicie nieregularnym zachowaniem przepływów powietrza, które regulują nasz klimat.

Niestety, jest to tylko jedno z wielu potencjalnie katastrofalnych zjawisk, które przyniesie ze sobą globalne ocieplenie. Rzeczywiście zmiany klimatyczne przyczyniają się do osuwania się ziemi, topnienia lodowców i wiecznej zmarzliny oraz intensywnie zimnych wirów polarnych w zimie, co ma bardzo negatywne konsekwencje dla rolnictwa i roślinności w błędnym kole, które wydaje się nie mieć końca.

Wydarzenia takie jak te przypominają nam, że czas płynie szybko i nieustannie. Z każdym rokiem coraz bardziej uświadamiamy sobie potrzebę osiągnięcia neutralności klimatycznej, ale droga do tego jest wciąż długa i kręta.

Naszym głównym celem jest powstrzymanie wzrostu temperatury na świecie, a naszym bezpośrednim wyzwaniem jest uniknięcie globalnego ocieplenia o 1,5˚C do 2030 r.  Chociaż jest to bardzo ambitny cel, mamy narzędzia i umiejętności, aby go osiągnąć.

Wysiłki zmierzające do wykorzystania jak największej ilości zasobów odnawialnych są bardzo ważnym czynnikiem w próbach powstrzymania tej zmiany. Jednak oprócz skupienia się na sposobach pozyskiwania czystej energii, musimy wprowadzić drobne działania, które pozwolą nam korzystać z niej w sposób bardziej efektywny. Już dziś, na przykład, dzięki złożonym algorytmom i sztucznej inteligencji jesteśmy w stanie zmniejszyć zużycie energii przez nasze klimatyzatory, które są głównym źródłem energii elektrycznej w czasie, gdy temperatury rosną.

Obecne narzędzia i innowacje wynikające z technologii pozwolą nam skrócić czas tej walki, ale tylko ich wykorzystanie i rozpowszechnienie na całym świecie może sprawić, że droga ta będzie skuteczna i efektywna.