UE inwestuje 118 mln euro w innowacyjne projekty na rzecz dekarbonizacji gospodarki

28. lip 2021

Po raz pierwszy od czasu utworzenia funduszu innowacji Unia Europejska zainwestuje 118 mln euro w 32 małe innowacyjne projekty realizowane w 14 państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii. Dotacje będą przeznaczone na wsparcie projektów mających na celu wprowadzenie na rynek technologii niskoemisyjnych w energochłonnych gałęziach przemysłu, wodoru, magazynowania energii i energii odnawialnej.

32 projekty wybrane do finansowania zostały ocenione przez niezależnych ekspertów pod kątem ich zdolności do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z technologiami konwencjonalnymi oraz do wprowadzania innowacji wykraczających poza aktualny stan wiedzy, a jednocześnie na tyle dojrzałych, aby umożliwić ich szybkie wdrożenie.

Wśród tych 32 projektów znajdują się 2 planowane w Polsce.

 Ich celem jest opracowanie systemu elektrolizy wody do produkcji ekologicznego wodoru, który byłby wykorzystywany w sektorze transportowym.

Wśród wybranych projektów znajduje się inwestycja w elektrownię na zielony wodór o mocy 5 MW, planowana przez Zespół Elektrowni Adamów – Pątnów – Konin.

Zgodnie z opisem projektu, cała instalacja ma się składać z dwóch elektrolizerów PEM zasilanych z dwóch niezależnych źródeł energii odnawialnej. 60% energii pochodzić będzie z elektrowni fotowoltaicznych, pozostałe 40% dostarczane będzie przez dostawców zewnętrznych. Wydajność całej instalacji ma wynieść 710 ton wodoru rocznie. Innowacyjność projektu polega na tym, że dzięki nowej konstrukcji elektrolizera możliwe będzie zmniejszenie emisji na jednostkę wodoru do 0,51 tCO2e/t, podczas gdy punkt odniesienia podany przez Komisję Europejską wynosi 6,84 tCO2e/t.

Dofinansowanie otrzymał również projekt budowy baterii litowo-jonowych, który będzie realizowany w Polsce przez firmę Northvolt. Budowa nowej fabryki już się rozpoczęła. W początkowej fazie projektu zakłada się roczną produkcję modułów o mocy 5 GWh. W drugiej fazie projektu fabryka zostanie rozbudowana do łącznej mocy 12 GWh. Nowe centrum badawczo-rozwojowe, które powstanie w związku z rozbudową fabryki, stworzy 500 nowych miejsc pracy w regionie.Fabryka będzie zaopatrywana w ogniwa litowo-jonowe z gigantycznej fabryki Northvolt Ett, zlokalizowanej w Skellefteå w Szwecji. Nowa fabryka będzie zasilana energią odnawialną, w tym wytwarzaną na miejscu. Szwedzka fabryka Northvolt Ett w Skellefteå specjalizuje się w produkcji akumulatorów stosowanych w samochodach elektrycznych i stacjonarnym magazynowaniu energii. Docelowo zakład będzie produkował akumulatory o łącznej wydajności 40 GWh rocznie.

Projekty te będą ważnymi elementami w przyszłym procesie odchodzenia od paliw kopalnych. Magazynowanie energii jest obecnie najważniejszym aspektem technicznym w pełnym wykorzystaniu potencjału OZE.