Zmiany w systemie rozliczeniowym PV w Polsce

25. cze 2021

2022 I ELEKTROWNIE FOTOWOLTAICZNE:  EPOKOWA ZMIANA W ZASIĘGU WZROKU?

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o OZE, rok 2022 będzie rokiem zmian dla całego polskiego sektora fotowoltaicznego.

Zaprezentowany na początku czerwca 2021 r. projekt ustawy już wywołał burzę w całej branży fotowoltaicznej zarówno pod względem likwidacji Prosumentów, jak i wejścia na rynek nowych graczy.

Najbardziej rewolucyjna zmiana dotyczy propozycji zmiany sposobu rozliczania energii wyprodukowanej w mikroinstalacji, czyli w instalacjach o mocy do 50 kW.

SYSTEM UPUSTOWY

Obecny system ulgowy, działa w ten sposób, że producent wysyła nadwyżkę energii do wirtualnego magazynu (sieci krajowej), pozwala ją odebrać w ciągu kolejnych 12 miesięcy z odliczeniem od wprowadzonej energii od 20% do 30% w zależności od KW instalacji.

Dzięki systemowi opustów prokonsumpcyjne systemy fotowoltaiczne są specjalnie zaprojektowane do generowania pewnej liczby nadwyżek energii, które produkowane w dużych ilościach w okresach takich jak lato, mogą być całkowicie odebrane, gdy produkcja jest niższa (tj. zima).  W ten sposób do tej pory prosumenci byli w stanie uzyskać oszczędności na rachunkach sięgające nawet 90%, często płacąc jedynie minimalne stałe podatki.

W niektórych przypadkach jednak nadwyżka energii pochodząca z fotowoltaiki podłączonej do sieci jest tak duża, że nie jest w stanie jej wykorzystać w ciągu 12 miesięcy, co kończy się jej zmarnowaniem. Problem ten jest jeszcze bardziej widoczny w przypadku większych instalacji.

CO SIĘ ZMIENI DLA PROSUMENTÓW?

Dla obecnych prosumentów lub dla tych, którzy staną się prosumentami do końca roku, dostęp do systemu zlewnego będzie gwarantowany przez 15 lat od daty pierwszego wprowadzenia do systemu sieciowego, z możliwością dobrowolnego przejścia na alternatywny system rekompensat.

Począwszy od 2022 roku, dla nowych prosumentów lub po upływie 15 lat dla dotychczas aktywnych prosumentów, obowiązkowe będzie przejście na nowy system rekompensat, co wiązać się będzie z szacunkowym dodatkowym kosztem w wysokości 500 zł przy średnim zużyciu 4500kWh/rok.

Obecny trend przewiduje osiągnięcie ok. 2 mln prosumentów na polskim rynku do 2023 r.; tak duża liczba negatywnie wpłynie na elastyczność infrastruktury energetycznej kraju, gdyż jest ona przeciążona i niedostosowana do przyjęcia tak dużej ilości energii ulgowej.

System opustów jest więc skazany na zniknięcie, aby sprzedawcy energii (czyli zazwyczaj spółki powiązane z operatorami energetycznymi) nie ponosili strat.  Koszty poniosą jednak prosumenci, bo spodziewane oszczędności spadną o ponad 50%.

Czy w proponowanym systemie fotowoltaika może funkcjonować w sposób opłacalny? Tak.

Należy zmienić swoją strategie biznesową i nastawić się na:

– Większą samokonsumpcje i magazynowanie energii.

– Systemy off-grid i hybrydowe (PV+inne źródło energii odnawialnej)

Instalacje off-grid i hybrydowe nie są jednak w tym momencie jeszcze na tyle dojrzałe, aby każdy mógł się na nie przestawić. Najbardziej atrakcyjnym kierunkiem zmian pozostaje przejście na instalacje z magazynowaniem energii i zwiększoną autokonsumpcją. Rynek magazynów energii zmienia się dynamicznie, z każdym rokiem podnosimy poprzeczkę i zwiększamy możliwości tych urządzeń. Jednak w tej chwili magazyn energii, który jest w stanie zmagazynować energię z nadwyżek produkcyjnych, to bardzo droga inwestycja o bardzo długim okresie zwrotu. Większość instalacji, które powstały w ostatnich latach, została zaprojektowana tak, aby jak najlepiej wykorzystać system prosumencki, bardzo mała część energii jest wykorzystywana na potrzeby własne prosumenta, większość jest oddawana do sieci, traktując ją jako sztuczny magazyn.

W świetle zachodzących zmian konieczna jest zmiana i skupienie się na lepszym dopasowaniu zużycia i produkcji energii. Na czele tego zadania staną inteligentne systemy, które kontrolując wszystkie urządzenia podłączone do sieci, będą w stanie stymulować autokonsumpcję.

Jedno jest pewne: nowe przepisy w 2021 roku znacząco zmienią branżę fotowoltaiczną. Jak można wywnioskować z jego działań, rząd chce schłodzić sektor mikroinstalacji (który stanowi około 80% wszystkich instalacji fotowoltaicznych w Polsce) i pobudzić projekty wielkoformatowe: farmy fotowoltaiczne. Jaki będzie tego efekt? Przekonamy się w najbliższym czasie